top of page

Tenim servei nou! PSICOLOGIA LEGAL

La psicologia legal o forense és una àrea de treball i d'investigació especialitzada l'objecte de la qual és l'estudi del comportament dels actors jurídics en l'àmbit del dret, la llei i la Justícia.


Els psicòlegs forenses acompanyen a casos judicials. El que fan és compartir el seu coneixement com a experts: fent observacions, entrevistes i avaluacions a les persones implicades.


Quines funcions fa un psicòleg forense?

Hi ha un gran ventall d'escenaris possibles dins de cada camp d'actuació en què podem intervenir amb els coneixements de psicòleg forense. Aquests són els més coneguts:


Penal

Valoracions pericials psicològiques de seqüeles després d'un delicte, comportament criminal, anàlisi de simulacions, determinar el perfil psicològic de l'acusat entre d'altres:

 • Imputabilitat i responsabilitat penal

 • Afectació de les capacitats cognitives i volitives

 • Trastorns psicopatològics

 • Relació entre trastorn i fet delictiu

 • Predicció de la perillositat i reincidència criminal (Risc delictiu)

 • Detecció de simulació o dissimulació

 • Perfil criminal

 • Toxicomanies i/o drogodependències

 • Danys i seqüeles

 • Delictes contra la llibertat sexual (violacions, agressions i abusos sexuals)

Victimologia

Avaluació de seqüeles psicològiques de la víctima, dany moral o credibilitat de testimoni de la víctima:

 • Violència domèstica

 • Violència de gènere

 • Avaluació d'abús, agressió i assetjament sexual

 • Mal moral i conseqüències psicològiques

 • Seqüeles psíquiques

 • Credibilitat del testimoni

 • Autòpsia psicològica


Menors d'edat

Elaboració d'informes pericials psicològics relacionats amb menors dins l'àmbit judicial:

 • Credibilitat de testimoni en suposat abús sexual infantil

 • Bullying/ciberbullying

 • Avaluació del maltractament infantil

 • Valoració psicològica del menor


Família

Valoracions pericials psicològiques per poder avaluar les capacitats parentals i/o l'estat psicològic dels menors i en general el correcte desenvolupament psicosocioeducatiu del menor:

 • Privació o extinció de pàtria potestat

 • Valoració de les capacitats parentals en una guarda i custòdia

 • Règim de visites

 • Revisió de mesures i règim de visites

 • Sospita de manipulació psicològica del/s fills

 • Idoneïtat parental per a adopcions i tuteles

 • Mediació

Civil

Valoracions pericials psicològiques per tal de determinar l'estat mental per a persones que estiguin immerses en processos judicials contra altres persones:

 • Incapacitats (discapacitat, minusvalidesa)

 • Nul·litat

 • Internaments voluntaris/involuntaris

 • Valoracions en responsabilitat civil i accidents

 • Capacitat/impugnació testamentària

Laboral

Valoracions pericials psicològiques destinades a determinar l'estat mental d'una persona per poder desenvolupar les funcions que requereix el lloc de treball entre d'altres:

 • Incapacitat i invalidesa

 • Mobbing

 • Seqüeles psicològiques per accidents laborals

 • Psicopatologies laborals

 • Assetjament sexual a la feina

 • Valoració de burnout

 • Detecció de simulació

La psicologia forense avui dia és de les branques més joves de la psicologia a Espanya, no obstant està en auge i cada vegada serà més demandada. El paper del psicòleg forense anirà agafant importància i reconeixement fins al punt que se'ns consideri com una necessitat imperiosa a la societat.

28 views0 comments

Comments


bottom of page